Arbejder...
Fratrædelsesaftale
Billede af Fratrædelsesaftale
En fratrædelsesaftale indgås mellem en arbejdsgiver og en medarbejder med henblik på at fastlægge de konkrete vilkår for medarbejderens fratrædelse.
Kr. 1.299,00 ekskl. moms
 1) Hvad er en fratrædelsesaftale?
 
En fratrædelsesaftale er en aftale mellem en medarbejder og dennes arbejdsgiver om, at medarbejderen fratræder sin stilling. Aftalen regulerer vilkårene for medarbejderens fratrædelse, herunder bl.a. datoen for fratrædelsen, hvorvidt medarbejderen fritstilles i fratrædelsesperioden, medarbejderens afholdelse af ferie, tavshedspligt mv.
 
 2) Hvornår er det relevant at have en fratrædelsesaftale?
 
Det er relevant med en fratrædelsesaftale når parterne ikke ønsker en egentlig opsigelse samt når arbejdsgiveren ønsker at give medarbejderen bedre forhold end reglerne som udgangspunkt tilsiger. Endvidere kan det være relevant med en fratrædelsesaftale hvis enten arbejdsgiver eller medarbejderen ønsker at fravige bestemte regler i lovgivningen eller hvis opsigelsen for arbejdsgivers vedkommende ikke er sagligt begrundet og dermed gerne vil undgå en potentiel tvist.
 
 3) Tidsforbrug?
 
Det tager ca. 5 minutter at udfylde vores skabelon
Kr. 1.299,00 ekskl. moms