Arbejder...
Tavshedserklæring
Billede af Tavshedserklæring
Som databehandler forpligter man sig i databehandleraftalen til, at medarbejdere, med adgang til personoplysninger, er underlagt en tavshedspligt. Vi anbefaler at der indgås særskilte tavshedserklæringer, da tavshedspligten oftest findes i ansættelseskontrakterne, som ikke kan udleveres til databehandlerens kunder.
Kr. 1.399,00 ekskl. moms
 1)
Hvad er en tavshedserklæring vedr.  brug af personoplysninger? 
 
En tavshedserklæring vedrørende brug af personoplysninger er en særskilt erklæring der kan benyttes af virksomheder, der er databehandlere, og hvor databehandlerens medarbejdere behandler personoplysninger på vegne af virksomhedens kunder (dvs. den dataansvarlige). 
 
 2)
Hvorfor er det en god idé med en særskilt tavshedserklæring, når medarbejderen allerede har erklæret fortrolighed i sin ansættelseskontrakt? 
 
Det er en god idé med en særskilt tavshedserklæring, da tavshedserklæringen pålægger virksomhedens medarbejdere en præcis tavshedspligt vedrørende adgangen til- og behandlingen af personoplysninger.

At tavshedserklæringen er præcis vedrørende behandling af personoplysninger betyder, at den adskiller sig fra ansættelseskontrakten der indeholder en overordnet tavshedspligt som dækker over, at medarbejderen hverken må videregive eller udnytte de fortrolige informationer som medarbejderen måtte blive bekendt med i forbindelse med i ansættelsesforholdet og ved udførelse af medarbejderens arbejdsopgaver. 
 
Tilsynet som virksomhedens kunder fører, i forbindelse med kundernes egen compliance, medfører at kunderne kan efterspørge dokumentation for tavshedspligten som indgået i databehandleraftalen. Da udlevering af ansættelseskontrakter med den inkluderede tavshedspligt vil medføre udlevering af medarbejdernes personoplysninger, er det at foretrække at virksomheden har særskilte erklæringer til opfyldelse af databehandleraftaler. 
 
 3)
Hvornår er tavshedserklæringen vedr. brug af personoplysninger gyldig fra? 
 
Den særskilte tavshedserklæring er gyldig fra underskrift af de involverede parter: virksomheden og den pågældende medarbejder. 
 
 4)
Hvor lang tid tager det at udfylde vores skabelon? 
 
Tidsforbrug: Ca. 5 minuter. 
Kr. 1.399,00 ekskl. moms